Prihláška do tábora

PRIHLASOVANÉ DIEŤA
RODIČ / OBJEDNÁVATEĽ
ADRESA BYDLISKA DIEŤAŤA
KONTAKT NA DIEŤA
OCHRANA PROTI SPAMU
Captcha
ADRESA ZAMESTNANIA
KONTAKTY
KONTAKTNÁ OSOBA
(vypľnte len v prípade, ak kontaktnou osobou nie je rodič)

Babylonská Škola

Dieťa aktívne pracujúce v lektorom navodenom a riadenom zážitkovom procese, nielen poznáva, ale poznané aj uplatňuje. Buduje si svoje postoje k svetu a životu a spoznáva zákonitosti života. Babylonská Škola v prírode prostredníctvom intenzívnych zážitkov rozvíja osobnosť žiaka.

Viac informácií
logo