Škola v prírode

Graduation Cuties Celementines
0 komentárov

V nadväznosti na predchádzajúce úspešné ročníky Babylonskej Školy v prírode, založenej na tvorivej hre a zážitkovom vzdelávaní, je pre nás veľkým potešením, že aj v roku 2023 vám môžeme priniesť výnimočný projekt špecializujúci sa na rozvoj detskej osobnosti, sebavedomia, fantázie a komunikačných schopností.

Našou filozofiou je vzdelávanie detí INAK. Po dvadsaťročných skúsenostiach s prácou s deťmi sme presvedčení, že intenzívne zážitkové činnosti Babylonskej Školy v prírode sú jednou z najúčinnejších foriem vzdelávania, rozvoja osobnosti ako aj liečbou vnútorného života dieťaťa. Lektori (nepoužívame výraz animátori, majú za sebou intenzívne ročné školenie) Babylonskej Školy pri svojej práci využívajú metódy rozvoja prirodzenej detskej tvorivosti, obrazotvornosti a vedome ovládanej tvorivej fantázie. Naším hlavným poslaním je vytvorenie priateľskej rodinnej atmosféry, upokojujúcej detskú dušičku.

Dieťa v Babylonskej Škole v prírode aktívne pracujúce v lektorom navodenom a riadenom zážitkovom procese, nielen poznáva, ale poznané aj uplatňuje. Buduje si svoje postoje k svetu a životu a spoznáva zákonitosti života. To všetko v komunikácii so svojimi spolužiakmi, pedagógmi a hlavne so sebou samým, v ponore do vlastného myšlienkového sveta. Babylonská Škola v prírode prostredníctvom intenzívnych zážitkov rozvíja osobnosť žiaka. Ak sa chcete dozvedieť viac, pokojne zavolajte a my radi odpovieme na Vaše otázky. 

 

Učia sa deti v Babylonskej Škole v prírode?

Áno, ale... inou formou než na akú sú zvyknuté v škole. U nás sa učí zážitkovou formou prostredníctvom divadelných dielní a sprievodného programu, ktorý je tematicky zameraný.

Čo si predstaviť pod pojmom divadelná dielňa?

Budú si deti niečo vyrábať? Nie... naše divadelné dielne sú zamerané na rozvoj osobnosti detí, prostredníctvom jednoduchých i zložitejších dramatických a tvorivých hier, aby sme deti vedeli pripraviť na záverečné divadelné predstavenie, ktoré je výsledkom ich niekoľko dennej snahy a obrovským zážitkom pre nich aj pani učiteľky.

Divadelné dielne vedú špeciálne vyškolení lektori, ktorí ovládajú našu viac ako 20 ročnú metodiku.

Nie sme cestovná kancelária, ktorá sprostredkováva pobyty s klasickým a športovým animačným programom, pre nás je prvoradá práca s deťmi a mladými ľuďmi, ako aj rozvoj ich osobnosti, komunikačných zručností, zbavovanie sa psychických blokov a prekračovanie komfortnej zóny. 

 

A ako vyzerá deň v Babylonskej Škole v prírode? 

8:00                   raňajky
9:30 – 12:15      divadelné dielne
10:30                 desiata
12:30                 obed 
13:00 – 15:00    individuálny odpočinok
15:00 – 17:50    poobedný program (súťaže a hry)
18:00                 večera

19:30 – 21:00    večerný program


Termíny a info jar 2023 

Pozrite si, ako to u nás v Babylonskej Škole v prírode vyzerá: 

 

Detský Babylon

Každý rok sa v Babylonskom Tábore prenesieme do úplne iného magického sveta. Už sme si spolu s Atrejom zalietali na Falcovi v Nekonečnom príbehu, s Petrom Panom sme zachránili stratené deti v krajine Kde nič tu nič, s bláznivou Pipi sme odplávali na ďaleký ostrov Kurekuredut a pomohli sme Alici nájsť správnu cestu v Krajine Zázrakov. Tento rok nás čaká... ale veď to je predsa prekvapenie :)

Viac informácií
logo